Oferta

Tłumaczenia pisemne:

-    akty notarialne, pełnomocnictwa
-    zaświadczenia
-    świadectwa i dyplomy
-    dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego, karty pobytu i pozwolenia na pracę
-    dokumenty samochodowe, prawa jazdy
-    dokumenty założycielskie spółek
-    umowy i korespondencje handlowe
-    teksty naukowe i publicystyczne

Tłumaczenia ustne:

-    tłumaczenia konsekutywne (seminaria, spotkania, konferencje)
-    wielodniowe tłumaczenia wyjazdowe

Comments are closed.