Doświadczenie

Doświadczenie językowe:

-    absolwentka filologii ukraińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalność językoznawstwo;
-    studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Lwowskiego, specjalność folklorystyka
     (6 lat pobytu na Ukrainie);
-    wykładowca PWSW w Przemyślu, prowadzenie m.in. zajęć z techniki i organizacji pracy tłumacza.

Doświadczenie w tłumaczeniu tekstów pisanych:

-    tłumaczenia pisemne od 1997 roku, tłumaczenia przysięgłe od roku 2005 dla klientów indywidualnych oraz
     biur tłumaczeń w Polsce i na Ukrainie;
-    od 2005 tłumaczenia dokumentów dla organów państwowych: sądów, policji, Służb Celnych, CBŚ oraz
     urzędów administracji publicznej;
-    tłumaczenia literackie na język ukraiński, m. in. przekład książki Wiktora Osiatyńskiego Rehab;    
-    tłumaczenia prozy i poezji ukraińskiej na język polski dla wydań i czasopism literackich, w tym tekstów
     Myrosława Jahody, Halyny Pahutjak, Arkadija Lubczenki, Ostapa Wyszni;
-    tłumaczenia artykułów naukowych – historycznych, antropologicznych, archeologicznych i etnograficznych
     do czasopism oraz publikacji książkowych.

Doświadczenie w tłumaczeniu ustnym:

-    tłumaczenie wizyty przedstawicieli ukraińskich organów samorządowych, dotyczącej reformy administracyjnej
     w Polsce;
-    obsługa tłumaczeniowa ukraińskiej kontroli weterynaryjnej w polskich zakładach mięsnych;
-    tłumaczenie wizyty roboczej przedstawicieli Rady Miasta Lwowa dla UM w Przemyślu.

Comments are closed.